přihlášení

Klíčové aktivity projektu

  1. Vytvoření dynamického vědeckého týmu na bázi nanotechnologií
  2. Tematické mezinárodní workshopy a konference
  3. Krátkodobé pobyty zahraničních odborníků na VŠB-TUO
  4. Aktivní účast na konferencích, seminářích a workshopech
  5. Další odborné a manažerské vzdělávání členů realizačního týmu
  6. Participace studentů

 


Období realizace projektu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014
Celková alokovaná částka: 34 306 250 Kč