přihlášení

Aktivní účast na konferencích, seminářích a workshopech

Cílem této aktivity je diseminace a prezentace výsledků získaných v průběhu řešení projektu na vybraných tuzemských a zahraničních konferencích, seminářích a workshopech.

Účast členů výzkumného týmu (výzkumníků, kteří nejsou součástí realizačního týmu) na těchto vědecko-výzkumných akcích umožní další možnou internacionalizaci výzkumných aktivit, zejména získání kontaktů na prestižní mezinárodní pracoviště, možné rozšíření témat výzkumu, zapojení do mezinárodních projektů a další. Významným přínosem této aktivity je také vzdělávání jednotlivých členů výzkumného týmu se zaměřením na rozvíjení schopností prezentovat výsledky v anglickém jazyce na mezinárodních akcích. Participace členů výzkumného týmu je předpokládána zhruba na 30 akcích.

V případě mimoevropských konferencí, kde jsou náklady vyšší, se předpokládá účast jednoho člena výzkumného týmu a konferencí v rámci EU se budou účastnit členové dva. V posledním a předposledním roce řešení projektu se u členů týmu předpokládá nejvyšší účast na konferencích. Konkrétně se bude jednat například o celosvětové konference pořádané v zámoří: každoroční „Conference on Magnetism and Magnetic Materials“ (Scottsdale, Arizona, USA), „Wear of Materials“, (Philadelphia, USA). Konference konané v EU: „Solar Chemistry and Photocatalysis“ (Portugalsko), International Conference on Spectroscopic Ellipsometry, každoroční konference „EuroNanoForum“ (EU), „European Microscopy Congress“ (London, UK), Conference on Lasers and Electro Optics and the International Quantum Electronics Conference, ale také mezinárodní konference pořádané v ČR, jako například NanoOstrava. V době sepisování návrhu projektu nebyly známy všechny tématické konference pro další roky a z tohoto důvodu budou do plánu této aktivity zařazeny operativně.

Termín realizace: 1.1.2012 – 30.6.2014