přihlášení

Kontaktní osoby

Garant:
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., tel.: +420 597 323 129, e-mail: jaromir.pistora@vsb.cz

Projektový manažer
Ing. Marcela Haluzová, tel.: +420 597 329 066, e-mail: marcela.haluzova@vsb.cz


Kontaktní osoby za jednotlivé klíčové aktivity:

1. Vytvoření vědeckého týmu na bázi nanotechnologií
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., tel.: 597 323 129, e-mail: jaromir.pistora@vsb.cz

2. Mezinárodní workshopy a konference
doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., tel.: 597 321 557, e-mail: jana.kukutschova@vsb.cz

3. Pobyty zahraničních odborníků
Ing. Vlastimil Matějka, Ph. D., tel.: 597 321 519, e-mail: vlastimil.matejka@vsb.cz

4. Účast na konferencích a workshopech
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph. D., tel.: 597 321 575, e-mail: daniela.placha@vsb.cz

5. Odborné vzdělávání členů realizačního týmu
Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph. D., tel.: 597 321 605, e-mail:
katerina.mamulova.kutlakova@vsb.cz

6. Participace studentů
Ing. Ondřej Životský, Ph.D., tel.: 597 323 361, e-mail: ondrej.zivotsky@vsb.cz