přihlášení

Tématické mezinárodní workshopy a konference

V průběhu řešení projektu budou realizovány 2 mezinárodní workshopy (ve 2. a 3. roce řešení) s předpokládanou aktivní účastí 5 zahraničních vědeckých pracovníků a 25 tuzemských odborníků z vybraných partií nanotechnologií. Workshopy proběhnou v Ostravě v anglickém jazyce formou přednášek (5 zahraničních, 5 tuzemských) a 15 posterů. Worshopy budou „otevřené“ s pozvánkami pro zástupce firem, veřejné správy a akademické pracovníky z jiných institucí.

Ve druhé polovině třetího roku řešení se předpokládá realizace mezinárodní konference NANO-Ostrava 2013 s účastí cca 60 odborníků. Hlavním záměrem je prezentace dosažených výsledků řešení na mezinárodním fóru a porovnání dosaženého stupně poznání se zahraničními pracovišti. V rámci konference se předpokládá 30 orálních prezentací a 30 prezentací formou posterů. Příspěvky budou publikovány v zahraničním sborníku (SPIE Proceedings).

Termín realizace: 1.1.2012 – 30.6.2014