přihlášení

Krátkodobé pobyty zahraničních odborníků na VŠB TUO

Problematika nanotechnologií jak v teoretickém směru bádání, tak v aplikacích vyžaduje – s ohledem na spektrum oblastí a ekonomickou náročnost materiálového a technologického zázemí – úzkou mezinárodní spolupráci. Dynamika internacionalizace projektu bude podpořena pozváním 4 význačných zahraničních odborníků, jejichž odborné aktivity úzce souvisejí s vybranými směry bádání, každý rok. V průměru se počítá s délkou pobytu v trvání 5 dní.

Po dohodě s navrženými vedoucími výzkumných týmů byl sestaven seznam zahraničních pracovníků pro krátkodobé pobyty na VŠB-TUO:

 1. Dr. Yuya Sakuraba, Sendai University, Japan
 2. Prof. Yoshichika Otani, RIKEN (Institute of Physical and Chemical Research), Tokyo, Japan
 3. Prof. Gerhard Jakob, University of Mainz, Germany
 4. Prof. Joachim Wollschlager, Osnabrueck University, Germany
 5. Prof. Z. Cielinski, Center for Magnetism and Magnetic Nanostructures, University of Colorado at Colorado Springs, Colorado Springs, CO 80918, USA
 6. Prof. Kiyotoshi Yasumoto, Kyushu University, Fukuoka, Japan
 7. Prof. P. Beavillain, Institut dÉlectronique Fondamentale, Université Paris-Sud, France
 8. Dr. Mathias Vanwolleghem, Institut d’Electronique Fondamentale, IEF/UMR 8622, Université Paris Sud, Bítiment 220, 91405 Orsay cedex, France
 9. Dr. Martin Foldyna – National Institute of Standards and Technology, Optical Technology Division, Gaithersburg, MD, United States – (from 2011) Laboratory of Physics of interfaces and Thin films (LPICM), Ecole Polytechnique, 91120 Palaiseau, France
 10. Dr. Georg Oestermayer, University of Braunschweig, Germany
 11. Dr. Mark Rummeli, Leibniz Institute of Solid State and Materials Research, Dresden, Germany

Termín realizace: 1.1.2012 – 30.6.2014